جستجو
بر اساس قیمت
ظرفیت حرارتی ورودی
 • 25.7kw
 • 26.3kw
 • 26.3kW
 • 26kw
 • 26kW
 • 30.3kw
 • 30.5kW
 • 30kw
 • 38kw
ظرفیت حرارتی خروجی
 • 24.19kW
 • 24.4kW
 • 24kw
 • 28.3kW
 • 28kw
 • 36kw
راندمان حرارتی
 • %89.9
 • %92.9
 • %93.2
 • %93.5
 • 90
 • 91%
 • 92%
 • 93
 • 93%
حداقل فشار آب راه انداز
 • 0.13bar
میزان مصرف گاز طبیعی
 • 2.75m3/hr
 • 3.23m3/hr
قطر دودکش لوله خارجی
 • 10cm
قطر دودکش لوله داخلی
 • 6cm
قطر دودکش
 • 10
 • 10cm
 • 12.5
 • 15cm
 • 60.1
 • 60.10
 • 6cm
وزن
 • 25
 • 27KG
 • 29
 • 29kg
 • 29KG
 • 30
 • 30KG
 • 32
 • 32kg
 • 32KG
 • 34
 • 35.5
 • 35KG
 • 36 کیلوگرم
 • 36kg
 • 37
 • 38
 • 42
عمق
 • 25.5cm
 • 34
 • 34.5cm
 • 35
ارتفاع
 • 70cm
 • 72
 • 74cm
 • 76.3
عرض
 • 40
 • 40cm
 • 42cm
 • 45
حالت نمایش Grid View List View
مرتب سازی براساس تعداد نمایش

  لیست مقایسه

  لیست مقایسه